DIALOG OM BIBLIOTEKENS NÄRVARO I BYARNA

posted in: Nyheter | 0

Biblioteken i Eslövs kommun kommer under våren att gå ut med en medborgarenkät för att ta reda på hur biblioteken kan få ökad relevans i byarna samt nå ut bättre till medborgarna i kommunen. 

Som ett första led i arbetet med att ta fram enkätfrågor kommer biblioteken i Eslövs kommun att arbeta med en fokusgrupp bestående av olika representanter från Eslövs kommun. En person från Hurva byförenings styrelse kommer att delta i fokusgruppen. 

Redan nu kan du som boende i Hurva kontakta Hurva byförening med synpunkter på hur du tycker att biblioteken kan bli mer relevanta för och nå ut bättre till byborna i Hurva och i kommunen.

Dina synpunkter hjälper representanten från Hurva att bidra med viktiga infallsvinklar för att Eslöv kommuns enkät ska kunna utformas på ett relevant sätt. 

Skicka in dina tankar senast den 6/2 2022 via vårt kontaktformulär

Fokusgruppen träffas den 9/2 2022.