Hurva Byförening är en ideell förening som arbetar för ett levande Hurva.
Vi genomför olika aktiviteter och arrangemang för att stärka gemenskapen och bykänslan.
Vår målsättning är att byborna skall känna sig delaktiga i byföreningen.

Vi ingår även i Eslövs Byalagsråd som är en sammanslutning av alla byföreningarna i Eslövs kommun.
Vi driver stora och små frågor i grupp eller enskilt mot kommun, myndigheter och företag.
Tveka inte att ta kontakt med oss om har ett ärende du vill ha hjälp med.

Stöd Hurva byförening genom att bli medlem!
Hurva byförening är en ideal förening vars mål är att bevaka Hurvas intressen och stödja byns positiva utveckling. Detta gör vi genom att arrangera evenemang som främjar bybornas intressen och skapa samhörighet, samt genom att jobba för att Hurva ska utvecklas och bli en attraktiv boplats.

Hur blir jag medlem? Klicka på gröna knappen nedan.

Senaste nytt

Skrivelse i ärendet Hurvapig AB

Skrivelse i ärendet Hurvapig AB (Länsstyrelsens dnr 551-27954-2020) Hurva byförening har med anledning av Hurvapig AB:s ansökan om tillstånd för djurhållningsverksamhet på fastigheten Äspinge 5:26 i Eslövs kommun hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne gjort ett skriftligt... READ MORE

Mamma Måd kommer till Hurva 24/6!

Sjung med Mamma Måd! Den 24/6 kommer den populära Mamma Måd till Hurva IP. Hon uppträder med sommarallsång och låtar från nya bilderboken ”Sommar”. Det är en färgsprakande bok om hur Mamma Måd... READ MORE

Deltagare i pumpatävlingen

Vuxenklass Anette Nilsson Gunder Halloweenpumpa Tom Fox Ann-Charlotte och Ulf Thysell Satsar på Jättepumpa “Jaune de Paris”. Fam. Lina Hultin Pumpan heter Mammut och fröt planterades den 15e maj. Fam. Nina Plogmaker Vi... READ MORE

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 17

Hurvapig AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande maximalt 5 200 platser för slaktsvin på fastigheten Äspinge 5:26 i Eslövs kommun. Verksamheten omfattas av krav... READ MORE