Välkommen till Hurva Byförening!

Hurva Byförening är en ideell förening som arbetar för ett levande Hurva med en strävan att bevaka bybornas intressen och stödja byns positiva utveckling. Vi genomför olika aktiviteter och arrangemang för att stärka gemenskapen och bykänslan. Vår målsättning är att byborna skall känna sig delaktiga i byföreningen. Utan bybor som engagerar sig blir det inte heller någon förening så känner du dig intresserad eller har nya idéer att jobba vidare med så hör av dig till oss!

Byföreningen ingår även i Eslövs Byalagsråd, som är en sammanslutning av alla byföreningarna i Eslövs kommun.


Ju fler som stödjer Byföreningen med ett medlemskap, desto mer kan föreningen uträtta för de boende i och omkring Hurva. Stöd Hurva byförening genom att bli medlem!


Senaste inläggen