Hurva Byförenings styrelse 2022 består av följande personer:

Ordförande – Charlotta Titer Tammo

Sekreterare – Andrea Bratten-Hill

Kassör – Therese Pålsson

Ledamot – Markus Christensen

Ledamot – Daniel Tunér

Suppleant – Heidi Klang

Revisor – Ulla Pålsson Hermansson

Revisor – Carina Larsson

Revisorssuppleant – Anette Krohn

Valberedare – Angelica Wideheim

Valberedare – Anette Nilsson Gunder

Vill du kontakta styrelsen i någon fråga gör du det här