Hurva Byförenings styrelse 2020 består av följande personer

Ordförande – Anders Östman

Sekreterare – Andy Rosqvist

Kassör – Therese Pålsson

Ledamot – Andrea Bratten-Hill

Ledamot – Malin Olsson

Suppleant – Lars Strömberg

Suppleant – Maria Wiking

Revisor – Ulla Pålsson Hermansson

Revisor – Carina Larsson

Revisorssuppleant – Anette Krohn

Valberedare – Marie Bergstrand

Valberedare – Anette Nilsson Gunder

Vill du kontakta styrelsen i någon fråga gör du det här