Hurva Byförenings styrelse består av följande personer

Ordförande – Anders Östman

Sekreterare – Ann-Charlotte Thysell

Kassör – Therese Pålsson

Ledamot – Anna Nyman

Ledamot – Ulf Rud-Olson

Suppleant – Lars Strömberg

Suppleant – Andy Rosqvist

Revisor – Ulla Pålsson Hermansson

Revisor – Carina Larsson

Revisorssuppleant – Anette Krohn

Valberedare – Marie Bergstrand

Valberedare – Anette Nilsson Gunder

Vill du kontakta styrelsen i någon fråga gör du det här