Vattenskyddsområde

Delar av Hurva omfattas av ett vattenskyddsområde för att skydda vår vattentäkt som servar oss med dricksvatten. Om du har tänkt installera en jordvärmeanläggning bör du ta kontakt med Eslövs kommun angående de regler som gäller kring detta.