Delar av Hurva omfattas av vattenskyddsområde

Om du har tänkt installera en jordvärmeanläggning bör du ta kontakt med Eslövs kommun ang de regler som gäller kring detta

Mer information om detta och ansökningsblankett för värmepump hittar du här