Ombyggnaden av E22’an förbi Hurva är klar sedan många år. Turerna kring en bullervall för att skydda vår by har varit många och segslitna.

Tack vare ett otroligt hårt och envist arbete, i första hand genom Lars Strömberg, har vi äntligen fått till stånd en bullervall. Vallen är inte färdigbyggd, men redan nu märks en stor skillnad på det buller som tidigare hörts mer eller mindre konstant från E22’an. 

Skånskan – klartecken för bullervall