Det finns många goda sidor hos vår lilla by
Arbetet med att sätta dessa på pränt har utförts av Peter Sjöblom, Håkan Lesse och Therese Thorgren

Hurva –

 • har det senaste seklet genomgått en långsam förändring från att ha varit en hantverks- och handelsby, till att nu huvudsakligen vara en boendeort. Denna måttliga tillväxt kring en gammal bykärna skapar en lugn och trygg miljö.
 • är en bra ort för barnfamiljer. Här finns en väl fungerande dagisverksamhet. Förutom sitt inre arbete utgör den ett utomordentligt kontaktorgan mellan föräldrar. I denna lilla by hjälps föräldrar åt att ta hand om varandras barn i olika situationer.
 • har väl fungerande skolskjutsar. Upptagning på flera platser i byn ger närhet för skolelever.
 • ger med sina goda kommunikationer möjligheter att välja olika gymnasieskolor.
 • har kyrklig och även föreningsbaserad barnverksamhet.
 • har genom sin litenhet en låg grogrund för ungdomsproblem.
 • har med sitt läge mellan slätt och skog en närhet till goda rekreationsområden.
 • har resurser för idrott av inom- och utomhuskaraktär.
 • har ett rikt föreningsliv.
 • har ett välrenommerat gästgiveri som är en trevlig träffpunkt i byn.
 • har bildemontering som kan hjälpa dig med däck eller reservdelar om du vill fixa bilen själv.
 • kan erbjuda ett boende till ett konkurrenskraftigt pris beroende på lägre kommunalskatt och fördelaktigare huspriser än t ex Lund och Malmö.
 • blir en ännu mer intressant ort i och med det kraftigt ökande näringslivet i norra Lund.
 • med läge vid väg E22 erbjuder snabba bil- eller bussförbindelser, Lund t ex på 15 minuter. Vardagar går ett 60-tal expressbussturer med destination Lund eller Malmö och lika många till Hörby eller Kristianstad samt ett 10-tal till Eslöv.
 • kan därmed erbjuda ett boende där familjen kan klara sig med en bil.
 • kan med vad som ovan nämnts klassas som en by med den lilla ortens fördelar och därtill närhet till stadens utbud av service, utbildning, arbete, kultur och nöjen!