Hurva grannsamverkan

Hurva byförening har under många år haft ett samarbete med Länsförsäkringar inom ramen för “Grannar mot brott”.

Sedan en tid tillbaka har vi stärkt Hurvas grannsamverkan med appen Coyards.

Coyards är fullmatad med smarta och användarvänliga funktioner som är skräddarsydda för grannsamverkan. Plattformen är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner.

Med Coyards kan du ta med dig Grannsamverkan var du än befinner dig. Det är lika enkelt att ta emot information som att rapportera om misstänkta händelser/iakttagelser och larma vid akuta situationer. Utöver vår gemensamma grupp kan du starta egna grupper där du själv väljer vilka du vill bjuda in.

Vad kan man göra med Coyards?

 • Kommunicera i slutna grupper med en, flera eller alla gruppmedlemmar utan att använda e-postadresser eller telefonnummer
 • Enkelt och snabbt aktivera och organisera en grupp personer
 • Skicka och ta emot information om misstänkta händelser, brott, skadegörelser etc. 
 • Följa kommunikationsflödet och passivt se hur ett problem löser sig
 • Snabbt påkalla hjälp vid akuta situationer – Brott pågår, Rädd, Sjuk och Brand
 • Skapa checklistor för att underlätta inför en resa, en händelse, planering etc.
 • Skapa och dela kalenderhändelser med utvalda grupper; bortrest, avstängt vatten etc.
 • Inbyggt överfallslarm som vid aktivering larmar till en fördefinierad grupp personer
 • Minimera administrationen om du är ansvarig för en grannsamverkangrupp, samfällighet, bostadsrätts- eller hyresgästförening etc. 
 • Information om brottsrelaterade händelser i valt intresseområde utanför den egna gruppen
 • Realtidsinformation om stulna och efterlysta objekt från Larmtjänst AB
 • Polis, räddningstjänst och kommun kan skicka ut realtidsinformation vid VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten), efterlysningar, varningar, upplysningar etc.
 • Öka effekten av en larminstallation genom att informera en eller flera grupper om vems larm som aktiverats och om det är falskt eller inte

Coyards är gratis att ladda ned och att använda och tjänsten fungerar på alla datorer med Internet samt att det finns appar för Android och iOS för läsplattor och smarta telefoner.

Läs mer om varför du ska använda Coyards, hur du installerar appen och hur du blir medlem i gruppen Hurva grannsamverkan här.