Besök oss gärna på Facebook

Hurva Byförening på Facebook är en sluten grupp som du måste ansöka om att bli medlem i.
Bor du i Hurva med omnejd kommer får du tillträde till gruppen inom 1 dygn efter att du ansökt.
Anledningen att vi skapat detta som en sluten grupp är för att du ska känna trygghet att
de ämnen som dryftas här stannar inom gruppen och inte exponeras för hela världen.

Hurva Byförening på Facebook