Gatubelysning


Då och då händer det att gatlampor slocknar


Varje lyktstolpe har ett unikt nummer som bilden ovan visar

Rapportera trasig gatubelysning
Vill du rapportera att en gatlampa slocknat gör du det här
Du kan även ringa till Eslövs kommun och meddela detta muntligt på tel 0413-620 00

Eslövs kommun har ett kontrakt med en entreprenör för underhåll
av gatubelysningen som innebär att gatubelysningen kontrolleras
och åtgärdas 4 gånger/år.
Kommunen har valt att förlägga merparten av kontrollerna till den
mörka halvan av året och därför kan åtgärdstiden uppgå till 6 månader

En gatlampa kan även vara en s k “blinkare” d v s den lyser ibland
och är släckt ibland. Det innebär att en felrapporterad lampa kan lysa
vid kontroll. Om du observerat att en lampa ibland är tänd och ibland
slockat så ange gärna detta under övrig info i formuläret