Vatten och avlopp

Hurva har ett eget vattenverk och byns vatten kommer från en egen källa. VA Syd ansvarar för såväl vattenleveransen och vattnets kvalité som byns reningsverk, läs mer om Hurvas vatten.

Du kan också läsa mer om vattnet i Eslövs kommun här

Strax utanför Hurva By ligger reningsverket. Mer om detta kan du läsa här

Rapportera översvämningar till VA-syd och få mer information om vad du kan göra om du får besvär med översvämning här.