Hurva har ett eget vattenverk och byns vatten kommer från en egen källa

VA Syd ansvarar för såväl vattenleveransen och vattnets kvalité som byns reningsverk

Du kan läsa mer om vattnet i Eslövs kommun här

Strax utanför Hurva By ligger reningsverket. Mer om detta kan du läsa här