Snöröjning

Trafikverket ansvarar för snöröjningen på Riksvägen och Eslövsvägen med tillhörande gångbanor.
Dessa vägar är av s.k. Standardklass 4 och vad det innebär kan du läsa om här.

För frågor kring snöröjning på övriga gator inom byn hänvisas till Hurva Vägförening