Trafikverket ansvarar för snöröjningen på Riksvägen och Eslövsvägen med tillhörande gångbanor.
Dessa vägar s k Standardklass 4 vägar och vad det innebär kan du läsa om här

För frågor kring snöröjning på övriga gator inom byn hänvisas till Hurva Vägförening