Eslövs byalagsråd

Hurva byförening ingår i Eslövs Byalagsråd som är en sammanslutning av byföreningarna inom Eslövs kommun

Eslövs Byalagsråd har ett par möten per år och mötesplatserna växlar mellan de byar som ingår i byalagsrådet

En eller två gånger per år har Eslövs Byalagsråd möte med Eslövs Kommun och dessa möten hålls på kommunhuset i Eslöv
Har du någon fråga som Du tycker borde tas upp på ett sådant möte ber vi dig att maila in denna här

Byaföreningar och byalag som ingår i Eslövs Byalagsråd är