Hurva Byförening är en ideell förening som arbetar för de boende i Hurva samt för att främja gemenskapen i vår by

Byföreningen bildades den 4:e oktober 2007

Vi hoppas att så många som möjligt vill gå med i Byföreningen. Ju fler vi blir desto mer kan vi uträtta

Hela familjen blir medlem i Byföreningen för 100:- per år.

Skicka gärna in medlemsansökan genom ansökningsformuläret