Hurva Församlingshem

Hurva församlingshem ligger bredvid Hurva kyrka.

Församlingshemmet kan hyras för aktivitet, fest eller annat arrangemang och både privatpersoner och byns föreningar kan hyra den. Församlingshemmet rymmer ett komplett kök samt 2 olika lokaler. Föreningar får rabatt på lokalhyran.

Har du frågor kring lokalen eller om du önskar hyra den kontaktar du Ringsjö Församling på telefon 070-663 35 30