Hurva församlingshem ligger bredvid Hurva kyrka.

Församlingshemmet kan hyras för aktivitet, fest eller annat arrangemang och både privatpersoner och byns föreningar kan hyra den. Församlingshemmet rymmer ett komplett kök samt 2 olika lokaler. Föreningar får rabatt på lokalhyran.

Har du frågor kring lokalen eller om du önskar hyra den kontaktar du Ringsjö Församling på telefon 070-663 35 30