Hurva Vägförenings styrelse 2020

Joel Nilsson, ordförande, ordförande
076-653 93 77
Skicka mail

Christofer Wickman, Sekreterare
076-341 52 10
Skicka mail

Malin Tibbelin, Kassör, vice sekreterare
070-295 05 35
Skicka mail

Lalo Assenov, Vice kassör
073-600 35 74
Skicka mail

Martin Toftevall, Ledamot
070-572 95 33
Skicka mail