Hurva Vägförenings styrelse 2018

Jeanette Purhagen, ordförande, ordförande
070-577 38 38
Skicka mail

Kristian Tammo, Vice ordförande (ansvarig för sopning, tömning av brunnar samt snöröjning)
070-272 68 21
Skicka mail

Anna Nyman, Sekreterare
073-724 93 36
Skicka mail

Linda Tveisme, Kassör
076-390 58 18
Skicka mail

Maria Wiking, Ledamot

Mikael Karwat, Suppleant, vicekassör

Antonio Bratten Hill, Suppleant, vice sekreterare
073-923 29 26
Skicka mail