Bokebo förskola erbjuder barnomsorg i kommunal regi

Förskolan ligger ett stenkast från kyrkan och har fina omgivningar
med gott om plats för utomhusaktiviteter och lek.

Mer information om Bokebo förskola finner du på Eslövs kommuns hemsida

christella

Christella barnomsorg startade år 2007 i Uddevalla kommun. Vi är numera godkända i många kommuner i landet och anställer den som vill arbeta som dagbarnvårdare med egna och/eller andras barn. Barnen kan vara 1-13 år.Vi arbetar efter olika teman varje termin, tillsammans med barnen. Temat bestäms av rektor men utformas olika i varje familjedaghem.
Vi arbetar efter Skolverkets allmänna råd för familjedaghem och Läroplanen för förskolan.

Vi tycker det är viktigt

  • Att varje barn ska bli sedd och få utvecklas efter sin egen förmåga.
  • Att barnen tränas i att fungera som goda kamrater i grupp, där empati är ett ledord för verksamheten.
  • Att ha en nära och öppen föräldrakontakt.
  • Att ge barnen inflytande över sin vardag.


Målsättningarna och de flesta av reglerna är här de samma som på kommunala förskolor
Man kan ställa sitt barn i kö hos Christella eller hos en specifik dagbarnvårdare. Vi tar hänsyn till syskonplaceringar, när man behöver plats och hur länge man har stått i kö.

  • På Christella gäller samma avgiftsregler som i kommunen. Skillnaden är att varje enskild dagbarnvårdare kan själv avgöra om de tar ut avgift enligt kommunens maxtaxesystem, lägre avgift eller ingen avgift alls.
  • Varje dagbarnvårdare anpassar sina arbetstider efter föräldrarnas behov. Vårt mål är att erbjuda barnomsorg både dag-, kvälls- och nattetid.
  • Som förälder har man rätt att ha sitt/sina barn på förskolan under sin arbetstid plus restid, alternativt 15 timmar/vecka vid föräldraledighet med yngre syskon eller arbetslöshet.

Christella barnomsorg
Christella dagmammor
Kontakta Christella