E-förslaget ”Återvinningsstation i Hurva”

posted in: Nyheter | 0

Röstningen i E-förslaget ”Återvinningsstation i Hurva” har nu avslutats och är nu inlämnad för vidare hantering hos kommunen.
74 röster inkom, vilket är tillräckligt för att ärendet ska kunna gå vidare till berörd nämnd.
Byföreningen kommer att hålla sig uppdaterad i ärendet.