Svar från Svevia angående asfaltdoft i Hurva 16/8

posted in: Nyheter | 0

Hurva byförening skickar vidare alla observationer angående asfaltlukt som rapporteras via vår hemsida. En anonymiserad sammanställd rapport går till både kommunens miljöinspektör och till Svevia. Observationerna har sakta blivit färre vilket är glädjande men 16/8 var dock en dag med väldigt kraftig stank. Vi har nu fått svar från Svevias platschef Patrik Malmsten om observationerna 16/8.

Svevia kör till trafikverkets underhållsbeläggningar under denna och nästa månad, vid den tid som vi känt obehag så har Svevia både producerat och lastat ut asfalt. Det luktar förstås asfalt på deras asfaltfabrik meddelar dom och man beklagar att det har kunnat kännas hos oss. Svevia skall givetvis se om man kan göra något åt vad som orsakat lukten skriver Malmsten. De har inte gjort förändringar på asfalten som produceras just nu som kan härleda till lukten.

För kännedom så kommer av och påfarter till Hurva från E22 asfalteras nästa eller nästkommande vecka, då kan lukt uppstå från E22 meddelar också Malmsten.