Med skyfall finns risk för översvämningar

VA syd har gått ut med informationen att man kan rapportera källaröversvämningar men de har också information om vad man som fastighetsägare kan göra själv för att förebygga.

Läs mer hos VA syd.