Sammanfattning sommar-AW med info från byföreningen

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Den 30/6 anordnade Hurva byförening en digital träff med information och diskussion kring några aktuella byfrågor, kombinerat med en trevlig AW för att kicka igång sommaren. Träffen var öppen för alla boende i Hurva. Punkter som utlysts inför träffen var

  • Utegymmet – landsbygdsutvecklingsprojekt respektive byföreningens beviljade pengar för samma projekt: Vad händer? Presentation, styrelsens förslag till hur vi går vidare
  • Välkomstskyltar i Hurva. 

Under mötet presenterades och diskuterades punkterna och byborna hade möjlighet att komma med synpunkter och råda styrelsen om hur den skulle gå vidare.

  • Utegym: Styrelsen föreslog att de pengar (150 000 kr) som Hurva byförening beviljats av Sparbanksstiftelsen Finn samt Sparbanksstftelsen Färs & Frosta för att bygga ett utegym i byn fortsatt går till byggande av utegym. Styrelsen ska samarbeta med Eslövs kommun i Landsbygdsutvecklingsprojektet, där förslaget om ett utegym vann, och på så sätt säkra upp att byn får ett fullödigt utegym. De deltagande byborna godkände detta förslag. 
  • Välkomstskyltar: Styrelsen undersökte intresset för och föreslog att tre välkomstskyltar på infarterna till Hurva förs upp om en total kostnad av dryga 5000 kronor och att målet är att dessa skyltar ska uppföras före sommaren 2022. De deltagande byborna godkände förslaget. 

Tack för ert deltagande! Bybornas engagemang underlättar styrelsens arbete.