Remiss – Storkrikets förslag till Unescoansökan

posted in: Nyheter | 0

De tre kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv har i samverkan tagit fram ett förslag till ansökan till Unesco (FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning) om att bilda Biosfärområde Storkriket. Som byförening inom det föreslagna biosfärområdet utgör vi en formell remissinstans för denna ansökan. Missivbrev finns som fil att öppna längre ner på sidan. Övriga dokument och handlingar finns att tillgå på https://storkriket.se/remiss/.

Vid två tillfällen under oktober månad finns möjlighet att delta på ett digitalt webbinarium med frågestund, läs mer om denna möjlighet på remissens webbplats länkad ovan.

Synpunkter ska vara biosfärverksamheten tillhanda senast den 31 oktober 2023 och alla är välkomna att lämna synpunkter. I Missivet nedan står hur man lämnar dessa.