Inbjudan från Södra Ringsjöortens Bygdeförening

posted in: Nyheter | 0

Hej,
Södra Ringsjöortens Bygdeförening verkar för en levande landsbygd och en framtida positiv utveckling av vår bygd, Södra Ringsjöorten. Årligen arrangerar vi, i samarbete med Snogeröds IF, ett s.k. Temamöte i Snogeröd på Idrottspaviljongen där bygdebor och representanter/politiker från Höörs och Eslövs kommuner ges möjlighet att diskutera frågor som är aktuella för Södra Ringsjöorten.
Inför årets Temamöte, onsdagen den 4 oktober kl. 19.00, är Du välkommen att senast den 22 september skicka frågor, förslag och synpunkter rörande Södra Ringsjöortens framtid till Bygdeföreningen info@ringsjo.se Vi kommer att vidarebefordra några av de största och viktigaste frågorna till kommunens representanter som därmed får tid och möjlighet att förbereda sina svar till oss!
Mycket Välkommen till Temamötet – Kom och ta chansen att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera!
Hoppas vi ses!
Södra Ringsjöortens Bygdeförening /Styrelsen
Frågor? Ring Gull Rydström, ordf. 070 396 8117