NY ÅTERVINNINGSSTATION PÅ TUNNBINDARVÄGEN

posted in: Nyheter | 0

Förpackningsinsamlingen, FTI, har fått bygglov för ny återvinningsstation på den befintliga grusparkeringen på tunnbindarvägen och lovet har nu vunnit laga kraft. FTI tycks ha intention att göra platsen så trevlig det går med ett falurött plank omkring och upphöjda behållare. FTI har dock förvarnat oss att man inte har möjlighet att bygga plank i år men att detta i så fall blir till våren. Behållarna beställs i detta nu och kan vara tillbaka i Hurva redan i slutet på september!