Utegymmet

posted in: Nyheter | 0

Kommunen meddelar nu att bygget av utegymmet kommer starta inom kort!

Kommunen har beslutat att placera utegymmet i svängen vid grusgången vid lekplatsen och kommer lägga ca 450.000:- genom projektet Landsbygdsutveckling. Byföreningen går in med bidraget på 150.000 beviljat av Sparbanksstiftelserna.