Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 17

posted in: Nyheter | 0

Hurvapig AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande maximalt 5 200 platser för slaktsvin på fastigheten Äspinge 5:26 i Eslövs kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 juni 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kungörelsen går att läsa här: https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—skane/2021-04-30-lansstyrelsens-skanes-kungorelser-vecka-17.html

Ett samrådsmöte med bl.a. närboende, särskilt berörda och intresseorganisationer med inbjudan från HIR hölls år 2020. Hurva byförening deltog under samrådsmötet. En sammanfattning av punkter som framkommit under mötet går att läsa i aktbilagorna.

Ladda ner ansökan här

Tillhörande bilagor finns tillgängliga i tryckt form hos Anna Nyman. Om du vill få tillgång till dessa eller ställa frågor om ärendet till Hurva byförening, kan du maila till byföreningen genom kontaktformuläret här

Tilltänkt placering är mellan Svevias asfaltverk och Skarhutsvägen, väg 1119, enligt nedan

Grön markering ovan är det som gäller (ej den blå)