Enkät 2021

posted in: Nyheter | 0

Medlemsenkät Hurva byförening 2021

Vi skulle uppskatta om du tog några minuter för att fylla i vår enkät. Svaren hjälper oss att veta vad våra medlemmar tycker och vill. Det gör det lättare för oss att veta vilka aktiviteter vi ska arrangera och vilka frågor vi ska driva samt i vilken riktning föreningen ska utvecklas.

Som medlem kommer du också att bli inbjuden till ett medlemsmöte 2021, där du kommer att få möjlighet att diskutera, ställa frågor och tycka till.


2a. Byföreningen har bland annat arrangerat dessa evenemang, varav några återkommande. Är du nöjd med utbudet?


Vi behöver ditt namn och kontaktuppgift, så att vi kan nå dig om vi skulle vilja ställa följdfrågor