Skötsel av grönytor och gångvägar

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Efter kontakt med Eslövs Kommun har vi fått följande svar Vi har plockat upp trädet som fallit bakom Mantalsvägen samt grenen i ”äppellunden”, båda förhindrade klippning. ”Renovering” av era grusgångar är beställd – de kommer att harvas upp, kantskäras samt … Continued

Fibernytt 16:e november

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Idag har grävfirman slutfört sitt uppdrag i Hurva och samtlig kanalisation är på plats. Det som saknas är tomtgrävning på vissa tomter. Den återställning som kvarstår av grönområden ligger utanför uppdraget för grävarna som varit i Hurva de senaste veckorna. … Continued

Fibernytt 8:e november

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Idag meddelade grävfirman att man gått in i slutfasen av grävningarna Detta innebär att man kommer att vara klara med återställningsarbetena inom en vecka. Det som då kvarstår är en del tomtgrävningar, men det kommer att utföras av annan arbetskraft. … Continued

Vattnet avstängt 9:e november

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

På grund av ett ledningsarbete i vattenverket, så kommer vattnet att bli avstängt i hela Hurva den 9:e november mellan kl. 09.00 – 11.00. Är ni hemma så tappa gärna upp vatten i kärl. Följ utvecklingen på www.vasyd.se Uppdatering 2016-11-09 … Continued

Fibernytt 21:e oktober

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Arbetet med åtgärder av de fel man hittat är nu i full gång. Arbetet började på Möllevägen där man lagade några rör som inte var ok och några rör gjordes om. Detta arbete är klart och Kärleksbacken kvarstår där det … Continued

Fibernytt 12:e oktober

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Idag har man ställt upp en bod och massor för återställning har levererats till byn Planeringsarbetena fortsätter och man räknar med att påbörja grävning nästa vecka

Fibernytt 11:e oktober

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Nu börjar det röra på sig. Som ni kanske sett har nya grävmaskiner kommit till byn och Rejlers har informerat att det denna gången är väldigt kvalificerad personal som gör ett dokumenterat gott jobb. Man kommer att börja med en … Continued

Fibernytt 14:e augusti

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Nu är både grävtillstånd och TA-plan uppdaterade för Hurva och det är dags för borrning. Styrborrning är bokad men exakta datum är inte satta. Just nu inväntas ledningsanvisningar på de ställen som ska borras. Vi hoppas kunna återkomma med kompletterande … Continued

Fibernytt 22:e juli

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Det skrivs en del inlägg i våra Facebook-grupper där boende undrar när fiberprojektet är klart. I dagsläget är det för tidigt att kunna sätta ett exakt datum då allt beräknas vara färdigt och när ett sådant datum finns tillgängligt kommer … Continued

Fibernytt 22:e juni

posted in: Byafrågor, Nyheter | 0

Nu har återställningsarbetet åter tagit fart och grävare är på plats i byn. Man har planerat återställningsarbeten de närmaste 1,5 – 2 veckorna och redan nu syns att gräset är slaget på gröningen. Vi vill passa på att önska alla … Continued