VIKTIGT! Uppdatera dina kontaktuppgifter hos Kraftringen!

posted in: Nyheter | 0

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el, men under årets kallaste timmar har vi idag ett underskott på eleffekt. Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). En manuell förbrukningsfrånkoppling är ett planerat kortare strömavbrott där Svenska kraftnät bedömer i vilket geografiskt område det behöver kopplas bort el, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och detta ska då göras inom 15 minuter. Om en manuell frånkoppling skulle bli aktuell i vinter kommer man att förvarna cirka ett dygn innan och det gäller då att vara förberedd för 1-3h frånkoppling. Informationen kommer att gå ut via VMA, radio och kraftnätsleverantörerna genom tex sms så därför är det viktigt att man uppdaterat sina kontaktuppgifter hos bolagen. För oss i Hurva kan man göra detta genom att logga in på Mitt Kraftringen och välja “lägg till mobilnummer”.

https://mittkraftringen.kraftringen.se