Svevias asfaltverk stängdes 19 december 2023

Från kommunen fick byföreningen nu i mellandagarna ett beslut att lägga ner sin utredning om dålig lukt kring asfaltverket pga att verket hade meddelat sin sista dag i produktion 19 december 2023. Verket ska enligt beslutet därefter plockas ner och ryktet säger att det flyttas till annan ort.