Rösta på Förskönings- och trygghetsbidrag 2022

posted in: Nyheter | 0

Rösta på dina favoritförslag här!

Nu har det blivit dags att rösta fram det eller de vinnande förslagen i kategorierna ”försköning” och ”trygghet” som ska genomföras 2022 inom ramen för det förskönings- och trygghetsbidrag som tilldelats Hurva av Eslövs kommun. Det har kommit in många förslag från byborna, såväl inom kategorin försköning som trygghet och detta är naturligtvis mycket roligt!


Hur har vi gått tillväga?
I enlighet med vad som meddelats tidigare har styrelsen i Hurva byförening gått igenom de inkomna förslagen och gjort en bedömning utifrån vilka projekt som bedöms möjliga att genomföra och redovisa 2022, för en kostnad som håller sig inom ramarna för anslaget. 
Hurva byförening fick 60033kr till trygghets- och förskönande insatser.En mindre del av summan kommer att disponeras för att ta fram de sedan länge planerade nya välkomstskyltarna vid infarterna till byn, ett projekt som röstades igenom vid Hurva byförenings medlemsmöte våren 2021.De förslag som i hög grad liknade varandra har vi grupperat och givit en lite mer generell beskrivning. På så sätt minskar risken att de likartade förslagen konkurrerar ut varandra. Samtidigt ger den lite mer generella beskrivningen av projektet byföreningen större möjligheter att hitta en lösning för genomförande om valet faller på det förslaget, eftersom ett förslag t.ex. kan kräva bygglov eller överenskommelse med kommunen. Det kan i sin tur påverka möjliga platser för genomförande.
Om byföreningen inte får bygglov för ett vinnande bidrag och därmed inte kan genomföra det kommer vi att gå vidare med det näst mest populära alternativet.  Om ett vinnande bidrag ger ekonomiskt utrymme att även genomföra ytterligare ett bidrag, så väljer byföreningen ut det bidrag som är genomförbart inom ramen för budgeten och då, om möjligt, med hänsyn till popularitetsgrad.

Så här gör du:

Följ länken längst ner på sidan.
Du disponerar fritt över sex poäng. Dessa kan du fördela som du vill. Du kan till exempel lägga alla poäng på ett förslag eller fördela dina sex poäng över tre förslag.
Rösta genom att klicka i antal poäng bredvid ditt/dina förslag samt fyll i övrig efterfrågad information och tryck sedan på knappen ”Skicka”. 
Sista datum att rösta är den 29 maj!
De inkomna förslagen är

•Boulebana
•Nya nät till basketkorgarna på basketplanen/tennisbanan
•Liten naturlekplats
•Den vandrande blomsterskottkärran. Byborna vattnar, pysslar om och placerar skottkärran där man tycker att den pryder bäst för dagen
•Anlägga bär- och blomsteräng
•Mindre scen för framträdanden
•Grillplats med bänkar picknickbord
•Marschaller till Hurva lyser
•Uppmärksamma historiskt intressanta hus i Hurva
•Hastighetsmätning Riksvägen/ Eslövsvägen m.h.a. NTI
•Vägräcke på Hurva fäladstorg mot Riksvägen / Tunnbindarvägen
•Belysning på Gröningen
•Skateboardramp

Rösta på ditt/dina favoritförslag här!