Hurva Byförenings styrelse består av följande personer

Ordförande – Anders Östman

Sekreterare – Ann-Charlotte Thysell

Kassör – Therese Pålsson

Ledamot – Anna Nyman

Ledamot – Ulf Rud-Olson

Suppleant – Joakim Palmqvist

Suppleant – Lina Hultin

Revisor – Ulla Pålsson Hermansson

Revisor – Malin Jönsson

Revisorssuppleant – Anette Krohn

Valberedare – Marie Bergstrand

Valberedare – Lars Strömberg

Vill du kontakta styrelsen i någon fråga gör du det här