Uppdatering i ärendet Återvinningsstation i Hurva 

posted in: Nyheter | 0

E-förslaget om återinrättande av Återvinningsstation i Hurva har nu tagits upp i berörd nämnd i Eslövs kommun. 


Dessvärre fattades det beslut om att kommunen inte kommer att driva ärendet. Kommunen har uppmanat Hurva byförening att gå vidare till FTI för att i stället driva ärendet i direkt kontakt med dem. 

Kontakt med FTI är nu upprättad och FTI har som underlag fått Hurva byförenings skrivelse, inklusive karta som indikerar föreslagna platser liksom information om marktillhörighet och kontaktuppgifter till dessa. FTI tittar nu på ärendet och återkommer till Hurva byförening.