Uppdatering angående Hurva Utegym

posted in: Nyheter | 0

I våras röstades förslaget om ett utegym i Hurva igenom i Landsbygdsutvecklingprojektet. Nu har planerna så smått börjat ta fart. Byförening har en dialog med kommunen och vi har förmedlat våra tankar och önskemål om utegymmet. Tanken var att det skulle stå färdigt redan i år men kommunen meddelar att det är mer troligt att det kommer bli färdigt till våren/ tidig sommar nästa år.


 I nuläget talar man om en placering bredvid lekplatsen, med en förhoppningsvis solcellsdriven belysning styrd på timer. Det kan också bli möjligt med en mindre hinderbana mittemot utegymmet, på andra sidan gångstigen. 


Hurva Byförening kommer gå in med de 150.000:- som beviljats via Sparbanksstiftelserna som var sökta till utegymmet, för att kunna få ett så bra och komplett utegym som möjligt. Detta för att Hurvaborna ska få ett så bra och rolig träning som möjligt, som passar alla oavsett nivå och förutsättning.


Byförening för en diskussion om möjligheten att söka fler bidrag för fler projekt i framtiden, meddela gärna oss dina tankar och idéer om vad det skulle kunna vara via vårt kontaktformulär