Nu är det dags att plantera lökar

Lördagen den 19:e oktober kl 13.00

Hej alla Hurvabor!

Eslövs kommun har även i år gett oss lökar som nu skall ner i jorden.
Lördagen den 19:e oktober kl 13.00 träffas alla som vill vid brandstationen.
Vi hjälps åt att lägga grunden för att byn skall stå i fin blomsterprakt till våren

Tag med planteringsspade, lökjärn och ett glatt humör.