Hurva Lyser 30 oktober 2021

Tack till alla bybor som bidrog till att göra årets Hurva lyser till den gemensamma ljusfest det blev! Årets arrangemang visade på ett gott samarbete och ett starkt engagemang som resulterade i att Hurva kunde lysa med så många marschaller. Byföreningen uppskattade antalet marschaller till cirka 1 000 stycken, alla bybors insatser sammanräknade. Tack också till alla som hjälpte till att tända och samla in utbrunna marschaller samt, inte minst, promenera runt för att njuta av ljusprakten.

Fotografierna är tagna av Anna Nyman, Familjen Thysell och Anders Östman