Hurva Byförening har tilldelats ett trygghets- och försköningsbidrag från Eslövs kommun

posted in: Nyheter | 0

I december 2021 betalade Eslövs kommun ut ett bidrag till byalag och byföreningar inom kommunens gränser. Bidraget är avsett för trygghet och försköning inom den by föreningen är verksam i. 

Trygghets- och försköningsbidraget består av ett basbelopp samt ett belopp anpassat till antalet invånare inom respektive byalags/byaförenings verksamhetsområde och betalas ut som en klumpsumma en gång. 

Hurva byförening fick 60033kr till trygghets- och förskönande insatser.
                     
Återrapportering av hur byföreningen använt trygghets- och försköningsbidraget ska ske på byalagsrådet 2022. Projektet måste alltså genomföras och betalas 2022. 

En mindre del av summan kommer att disponeras för att ta fram de sedan länge planerade nya välkomstskyltarna vid infarterna till byn, ett projekt som röstades igenom vid Hurva byförenings medlemsmöte våren 2021.

Men nu behöver vi DIN hjälp att få fram förslag på vad resten av pengarna i trygghets- och försköningsbidraget ska användas till. Hur kan Hurva bli vackrare eller tryggare – eller både och?

Skicka in ditt förslag senast 28/2 2022 här

Hurva byförening kommer att se över de inkomna förslagen. De förslag som Hurva byförenings styrelse bedömer möjliga att genomföra och redovisa 2022, för en kostnad som håller sig inom ramarna för anslaget, går vidare till en slutröstning bland byborna. Tänk på att ledorden för förslagen är ”trygghets- och försköningsbidrag”.

Hälsningar
Hurva byförenings styrelse