Hur vill du att landsbygden 2030 ska se ut?

posted in: Nyheter | 0

Hurva byförening har tillsammans med andra föreningar och näringsidkare i Eslöv, Höör och Hörby kommuner blivit inbjuden att under våren delta i fyra tematräffar arrangerade av MittSkåne Utveckling som ska lägga grunden till Leaderstrategin i kommande programperiod. 
Då inbjudan kom kort inpå första träffens datum hinner vi dessvärre inte gå ut bland byborna för att samla in tankar inför den 19/4 och 22/4. Däremot kommer vi att söka kontakt med byborna för att samla in tankar och idéer inför träffen den 6/5. 

Om ni har tankar som kan vara relevanta att ha i beaktande inför den 19/4 och den 22/4 kan ni dock nå oss med dessa via kontaktformuläret


19 april kl. 15.15–17.00 Tema Nuläge – vilka trender ser vi?
19 april kl. 17.15–19.00 Tema Vilka drivkrafter styr våra val: livsmedel, naturresurser, hälsa
22 april kl. 15.15–17.00 Tema Platsutveckling. Bygden, vi som bor här och de som besöker oss
6 maj kl. 15.15–17.00 Tema Vart är vi på väg – vilka är våra viktigaste insatsområden?

Ni kan läsa mer om MittSkåne Utveckling här