Bevattningsförbudet hävt 30 september 2022

Sommarens bevattningsförbud är nu hävt sedan 30 september. VA-syd skickade ut information till fastighetsägare i området och informationen finns att också att läsa här. VA-syd konstaterade att nivån i brunnen nu är stabil och därför kan man häva förbudet. Man tackar alla som bidragit till att hålla en jämn vattenförbrukning under den här perioden.