Bevattningsförbud i Hurva

posted in: Nyheter | 0

Från 23 juni och tills vidare råder bevattningsförbud i Hurva. Vatten ska bara användas till mat, dryck och hygien.
Vi införde från och med 23 juni bevattningsförbud i Hurva. Anledningen är en begränsad
grundvattennivå i den borrade brunn som förser Hurva med dricksvatten. Detta gäller tills vidare

Vad innebär bevattningsförbud?
Under bevattningsförbudet är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:
• Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller
· vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
• Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
• Fylla pooler eller’ byta ut vatten i pooler och spa bad.
• Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon .

Vem gäller detta?
Bevattningsförbudet gäller för privatpersoner, fastighetsbolag, företag, lantbrukare – alla som
använder kommunalt dricksvatten i Hurva. De med egen brunn ansvar själv för sitt vatten, men vi
råder även dem att vara sparsamma om vi har en lång torrtid framför oss. Det är samma
grundvatten vi använder.
Vid brott mot bevattningsförbudet kan VA SYD stänga av vattnet eller sätta in en så kallad
strypbricka med stöd av Lagen om Allmänna Vattentjänster.

Håll dig uppdaterad
Om läget förändras eller när förbudet hävs uppdateras detta på vasyd.se
Vi använder oss också av sms för att informera om förbudet och när vi häver det. Om du inte fått sms av oss, men vill få framöver, gå in på vasyd.se/smsavlserlng

Med vänlig hälsning

VA SYD