Beslut i ärendet Hurvapig AB – djurhållning 5 200 platser för slaktsvin

posted in: Nyheter | 0

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar Hurvapig AB (559213-9306) tillstånd till anläggning för djurhållning på fastigheten Äspinge 5:40 i Eslövs kommun. Tillståndet gäller för djurhållning omfattande högst 5 200 platser för slaktsvin.

Hela beslutet med tillhörande villkor kan läsas i bifogad fil.

Länk till dokumentet