Arkivens dag 13:e november 2021

posted in: Nyheter | 0

Arkivens dag

Den 13 november deltar Hurva byförening under en miniutställning på Arkivens dag i Eslöv, arrangerad av Skånes Arkivförbund. Utställningen kommer att visas i ett tält på Stora torg i Eslöv kl. 10–15.

Under dagen finns möjlighet för barn att rita bilder från några av sina minnen från föreningsaktiviteter och för vuxna att dela med sig av föreningsminnen. Läs mer i det bifogade programmet.

Om Hurva byförenings bidrag

Hurva byförening har valt att lyfta en person som betytt mycket för informationsspridning och bibehållen kunskap om Hurva. Vi har därför valt att intervjua Lisbet Persson som tidigare bodde i byn, har genomfört många byvandringar i Hurva och skrivit flera bygdeartiklar. Under miniutställningen presenteras intervjun i form av ett utdrag, presenterad som en tidningsartikel. Tidningssidan berättar kortfattat även om tre verksamma föreningar i byn samt lyfter en av de byggnader och verksamheter som är ett signum för Hurva, nämligen Hurva gästgiveri.

Vad händer sedan?

Deltagandet i miniutställningen är en del i ett pågående större arbete som Hurva byförening just nu arbetar med och som grundar sig på bild- och textmaterial som lånats ut till föreningen av Lisbet Persson. Materialet har sammanställts till en helhet och utökats något av en arbetsgrupp i byföreningen.

I vår planerar Hurva byförening en fysisk utställning av detta material och av intervjun med Lisbet, med vernissage i Hurva. I samband med detta kommer vi också att lansera den digitaliserade version som kommer att göra det möjligt för bybor att lätt få åtkomst till och titta på materialet.

Byföreningen planerar i samband med vernissagen också en ny byvandring ledd av Lisbet Persson.

Program för dagen

Länk till Arkivens Dags hemsida