Anmäla skador, fel och brister på Trafikverkets vägar

posted in: Nyheter | 0

I Hurva finns det flera vägar och gator. Dessa sköts av olika aktörer och samfälligheter.  Därför är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig. Om du vill rapportera skador, fel och brister rörande Riksvägen ska du vända dig till Trafikverket. Rapportera här