Hurva vägförenings styrelse 2018

Jeanette Purhagen, ordförande
070-577 38 38
Skicka mail

Kristian Tammo, Vice ordförande (ansvarig för sopning, tömning av brunnar samt snöröjning)
070-272 68 21
Skicka mail

Linda Tveisme, kassör
076-390 58 18
Skicka mail

Rolf Karlsson, vice kassör
073-440 85 69 / 0413-311 65
Skicka mail

Anna Nyman, sekreterare
073-724 93 36
Skicka mail

Rolf Karlsson, vice sekreterare
073-440 85 69 / 0413-311 65
Skicka mail

Antonio Bratten Hill, suppleant
073-923 29 26
Skicka mail

Johan Stjernfeldt, suppleant
073-534 44 05