Ombyggnaden av E22’an pågår för fullt och här kan du hitta information om hur arbetet fortskrider

Turerna kring en bullervall för att skydda vår by har varit många och segslitna


Tack vare ett otroligt hårt och envist arbete, i första hand genom
Lars Strömberg, har vi äntligen fått till stånd en bullervall.

Vallen är inte färdigbyggd, men redan nu märks en stor skillnad på det
buller som tidigare hörts mer eller mindre konstant från E22’an

Skånskan – klartecken för bullervall

E22’an just nu (söderut / norrut)